شرکت زرین غزال

شرکت زرین غزال

English

همکاری با ما

نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

جنسیت:

وضعیت نظام وظیفه:

وضعیت تاهل:

تعداد فرزند:
استان:

شهر:

آدرس:

شماره تماس:
سوابق شغلی:

مدرک تحصیلی:

رشته:

سال فارغ التحصیلی:

معدل:

آشنایی با زبان:

آشنایی با کامپیوتر:

سایر تخصص ها:

توضیحات تکمیلی:
اولویت شغلی: