شرکت زرین غزال

شرکت زرین غزال

English

جایزه زرین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری

شرکت زرین غزال در یازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رأی هیأت داوران، جایزه زرین را به خود اختصاص داد. این رویداد که در سال 1400 با رویکرد جهش تولید و با هدف تقدیر از مدیران پاسخگو و مشتری مدار برگزار شد. شرکت کنندگان علاوه بر اشتراک دیدگاه ها، توانمندی ها و راهکارها با یکدیگر، در یک رقابت جدی اما دوستانه، عملکرد خود را در معرض بررسی و قضاوت متخصصان و کارشناسان قرار دادند که در پایان شرکت زرین غزال توانست لوح زرین اجلاس را کسب کند.شناخت و بررسی چالش های کسب و کار، آشنایی با متدهای جهانی CRM ، به کارگیری ارتباط صحیح با مشتری و مشتری محوری، آشنایی با تکنیک های جهانی تعامل با مشتریان و ذینفعان در امر صنعت تولید و تجارت و بنگاه های اقتصادی تولیدی و خدماتی، تبیین جایگاه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، راهکارهای افزایش سهم بازار با تاکید بر کرامت مشتری، بررسی چالش های ارکان مدیریتی و روابط بین کارکنان و مشتریان به عنوان یکی از منابع اصلی سازمان، بررسی انعکاس صدای مشتری در تامین نیازهای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و سازماندهی مناسب بازارهای عرضه و تقاضا بر اساس رقابت بنگاه های تجاری محورها و موضوعات اصلی این اجلاس را تشکیل می داد.