شرکت زرین غزال

شرکت زرین غزال

English

شرکت زرین غزال، واحد تولیدی برتر سال 1400

مفتخریم اعلام کنیم در همایش دیجیتال روز جهانی ایمنی غذا که در روز چهارشنبه نوزدهم خرداد تحت عنوان "ایمنی غذا، مسئولیت پذیری اجتماعی، غذای ایمن، داشتن فردای سالم" برگزار شد، شرکت زرین غزال موفق به دریافت عنوان واحد تولیدی برتر کشور و تندیس ایمنی غذا، گردید و این موفقیت میسر نمی شد، مگر به همت و تلاش تمامی اعضای خانواده ی بزرگ شرکت زرین غزال.