شرکت زرین غزال

شرکت زرین غزال

English

واحد نمونه صنایع غذایی 1402

در همایشی که به مناسبت روز جهانی ایمنی غذا در تاریخ 21 تیر ماه 1402 در شیراز برگزار شد، شرکت زرین غزال (برند دایتی و آپادا) موفق به کسب عنوان واحد نمونه صنایع غذایی گردید.