شرکت زرین غزال

شرکت زرین غزال

English

کسب عنوان واحد برتر پخش

در چهارمین سمینار تخصصی صنعت پخش جنوب کشور که در پنجم مهر ماه 1402 برگزار شد، شرکت زرین غزال ( دایتی) مفتخر به دریافت لوح تقدیر واحد برتر صنعت پخش جنوب کشور گردید. امید است به یاری خداوند متعال و همراهی کما فی السابق خانواده بزرگ زرین غزال بتوانیم موجب خشنودی شما عزیزان گردیم.