شرکت زرین غزال

English

100گرمی: 48 عدد در کارتن 

200 گرمی: 24 عدد در کارتن

8 کیلویی